Müşteri Hizmetleri

KVKK

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

 

Ticari Unvan: Sina Kuyumculuk Sanayii ve Ticaret A. Ş.
MERSİS No: 0770079153600001

Adres: Mollafenari Mh. Şeref Efendi Sk. No: 32 Fatih/İSTANBUL

Telefon: 0212 527 50 80
E-Posta: info@sinapirlanta.com

 

Sina Kuyumculuk 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Müşterilerimizin(B2C) Internet satış sitemiz olan www.sinapirlanta.com'dan alış veriş yapılabilmesi için kişisel verilerinin işlenmesi ve saklanması süreçlerinde, bu verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korumak amacıyla kanunun maddeleri uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır. 

Kişisel verileriniz; Müşterinin onayı ile satın alma sürecinin tamamlanabilmesi sebebiyle alınarak ile Sina Pırlanta bünyesinde ve bağlı olduğu veya birlikte çalıştığı iş ortaklarıyla müşteri memnuniyeti, satın alma, iade, değişim, kampanya, indirim, duyurular, üyelik ve benzeri işlemler için Sina Pırlanta tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; Internet sitesine (www.sinapirlanta.com) üyelik ve üye olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, Sina Pırlanta’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin kullanımı için doğrudan Sina Pırlanta ve Sina Pırlanta’ya ait satış noktalarında ve mağazalarında, sertifikasyon ve ürün/hizmet garanti kayıtları esnasında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; Gerekli durumlarda destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan kişi veya kuruluşlarla, iş ortaklarımız, denetim şirketleri ve yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Kişisel verileriniz; Siparişinizle ilgili olarak adı, soyadı, telefon numarası ve adres bilgisi ile muhasebeliştirme için T.C kimlik numarası, daha iyi bir hizmet alabilmeniz için yüzük ölçüsü, alıcıya ait ürün kullanımıyla ilgili bilgiler vb. sadece müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sistemimize işlenmektedir. 

 

.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi, kuruluş ya da resmi makamları öğrenebilme,

.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

.6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

.İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki talebinizi; Şirketimizin Mollafenari Mh. Şeref Efendi Sk. No:32 Fatih/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@sinapirlanta.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.